Tränarkåren 2010-2011


Kontaktuppgifter


SBTF:s steg-utbildningar
Utbildning: Träningsgrupper:

STEG 4:
Anders Långström Sport-/kanslichef och Projektledare för TEAM FRAMTID
Steg-4 arbete; Att tävla
Marcus Gustafsson Prel. Jullovsläger
Mattias Syrén TEAM FRAMTID
Joakim Carlsson Tränare under YASAKA-Elitungdomsläger

STEG 3:
Lasse Ericsson
Göte Svensson
A-gruppen, Elit, Team YASAKA-K, U-Elit 1, U-Elit 2
Tränare under YASAKA-Elitungdomsläger

STEG 2:
Christopher Forsberg
Tränare under YASAKA-Elitungdomsläger
Robert Svanberg Tränare under YASAKA-Elitungdomsläger +
TEAM FRAMTID
Torben Teuteberg TEAM FRAMTID

STEG 1:
Bo Danielsson
Ungdom B (vikarie)
Lars Jonsson Ungdom B

ÖVRIGA:
Hans Andersson Utvecklingsgrupp 2
Linnea Andersson Team YASAKA-K, Team YASAKA-MK, U-Elit 1, U-Elit 2, Utvecklingsgrupp 1, Pingisgrupp 2
Christer Andersson Pingisskola A
Richard Berg Ungdom A (vikarie)
Roland Bägén Pingisskola A (assisterande)
Markus Carlsson
Pingisgrupp 1
Martin Danielsson
Pingisgrupp 1 (assisterande)
Robert Dovenius
Team YASAKA-K, Team YASAKA-MK, U-Elit 1, U-Elit 2, Utvecklingsgrupp 1, TEAM FRAMTID (assisterande)
Tobias Görjevik
Utvecklingsgrupp 2 (assisterande)
Christer Hedberg
Ungdom A
Johan Lindberg
Ungdom A (vikarie)
Henrik Magnusson A-gruppen, Elit, Team YASAKA-K, U-Elit 1, U-Elit 2 (assisterande)
Johan Rinderud
Utvecklingsgrupp 2, Pingisgrupp 1, Pingisgrupp 3
Staffan Rudin
Utvecklingsgrupp 2 (assisterande)