Statistik: Västmanländska herrjunior 17 rankingar (fr.o.m. 1977/78 )

Top 10-rankade VBTK:are:

 
Tony Karlsson
Per-Göran Johansson
Tomas Nordén

Bo-Göran Ek
Jan Larsson
Magnus Wärn (1:a 1981/82, 1982/83)
Ulf-Göran Johansson
Per-Ivar Aakeröy
Mats Backman
Mats Jönsson
(1:a 1983/84, 1984/85)
Åke Engqvist
Bosse Ericsson
Tomas Bennborn
Anders Långström (1:a 1985/86)
Anders Forsberg
Henrik Forsberg
Johan Magnusson

Jonny Karlsson
Magnus Thelning
Petter Nyblom
Mats Bennbo
Alexander Joschko
Morgan Schimanski
Robert Tunebrant
Peter Engman
Emil Engman
Emil Ström
Magnus åkerlund
Magnus Lindqvist
Martin Halén
Johan Strömberg
Herbert Karlsson
Benny Humble
Mikael Svedberg
Viktor Tjerneld (1:a 2004-05)
Mathias Karlsson
Martin Derfäldt
Simon Lindberg
Dan Parksjö
Alexander Smirnov
Mahir Yesilbag (1:a 2006-07)
Joakim Johansson
Fredrik Ekström
Christopher Forsberg
Henrik Molin
Richard Berg

Säsong: Herrjuniorer 17
1977/78 (okt.)
1. - 61 Tommy Jacobsson Köpings GIF
2. - 61 Tony Karlsson Västerås BTK
3. - 62 Misa Valcic Köpings GIF
4. - 62 Tomas Nordén Västerås BTK
5. - 60 Thomas Gustavsson Köpings GIF
6. - 60 Jan Larsson Västerås BTK
7. - 61 Kenneth Litz Köpings GIF
8. - 62 Glenn Törnqvist Arboga BTK
9. - 60 Tonie Törnkvist Arboga BTK
10 - 60 Per-Yngve Jansson Norbergs BTK
   
Säsong:  
1978/79 (nov.)  
1. - 61 Tommy Jacobsson Köpings GIF
2. - 62 Misa Valcic Köpings GIF
3. - 61 Tony Karlsson Västerås BTK
4. - 62 Tomas Nordén Västerås BTK
5. - 62 Per-Göran Johansson Västerås BTK
6. - 64 Kent Bertilsson Köpings GIF
7. - 66 Magnus Wärn Västerås BTK
8. - 61 Kenneth Litz Köpings GIF
9. - 63 Ulf Eriksson Hallstahammars BTK
10 - 64 Anders Johansson Hallstahammars BTK
   
Säsong:  
1979/80 (aug.)  
1. - 62 Misa Valcic Köpings GIF
2. - 62 Tomas Nordén Västerås BTK
3. - 62 Per-Göran Johansson Västerås BTK
4. - 64 Kent Bertilsson Köpings GIF
5. - 66 Magnus Wärn Västerås BTK
6. - 64 Anders Johansson Hallstahammars BTK
7. - 63 Ulf Eriksson Hallstahammars BTK
8. - 65 Ulf-Göran Johansson Västerås BTK
9. - 66 Torbjörn Lönnqvist Hallstahammars BTK
10. - 66 Roger Thunberg Köpings GIF
   
Säsong:  
1980/81 (nov.)  
1. - 64 Kent Bertilsson Köpings GIF
2. - 66 Magnus Wärn Västerås BTK
3. - 64 Anders Johansson Hallstahammars BTK
4. - 65 Bo-Göran Ek Västerås BTK
5. - 65 Ulf-Göran Johansson Västerås BTK
6. - 63 Ulf Eriksson Hallstahammars BTK
7. - 64 Per-Ivar Aakeröy Västerås BTK
8. - 66 Roger Thunberg Köpings GIF
9. - 66 Torbjörn Lönnqvist Hallstahammars BTK
10. - 67 Jari Maijala Köpings GIF
Säsong:  
1981/82 (dec.)  
1. - 66 Magnus Wärn Västerås BTK
2. - 65 Bo-Göran Ek Västerås BTK
3. - 66 Torbjörn Lönnqvist Hallstahammars BTK
4. - 64 Per-Ivar Aakeröy Viksängs BTK
5. - 64 Anders Johansson Hallstahammars BTK
6. - 64 Mats Backman Västra Aros BTK
7. - 66 Roger Thunberg Köpings BTK
8. - 67 Jari Maijala Köpings BTK
9. - 67 Mikael Steiner Hallstahammars BTK
10. - 65 Ulf-Göran Johansson Västerås BTK
   
Säsong:  
1982/83 (nov.)  
1. - 66 Magnus Wärn Västerås BTK
2. - 65 Bo-Göran Ek Viksängs BTK
3. - 66 Torbjörn Lönnqvist Hallstahammars BTK
4. - 67 Jari Maijala Köpings BTK
5. - 67 Mikael Steiner Hallstahammars BTK
6. - 66 Roger Thunberg Köpings BTK
7. - 66 Mikael Idén Hallstahammars BTK
8. - 65 Ulf-Göran Johansson Västerås BTK
9. - 67 Mats Jönsson Västerås BTK
10. - 66 Benny Garman BTK Kungsör
   
Säsong:
1983/84 (dec.)
1. - 67 Mats Jönsson Västerås BTK
2. - 67 Mikael Steiner Hallstahammars BTK
3. - 66 Torbjörn Lönnqvist Hallstahammars BTK
4. - 67 Jari Maijala Kolsva BTK
5. - 66 Roger Thunberg Kolsva BTK
6. - 66 Mikael Idén Hallstahammars BTK
7. - 67 Åke Engqvist Västerås BTK
8. - 66 Benny Garman Kolsva BTK
9. - 67 Bosse Ericsson Västerås BTK
10. - 69 Anders Långström Västerås BTK
   
Säsong:  
1984/85 (okt.)  
1. - 67 Mats Jönsson Västerås BTK
2. - 67 Mikael Steiner Hallstahammars BTK
3. - 67 Jari Maijala Kolsva BTK
4. - 67 Åke Engqvist Viksängs BTK
5. - 67 Bosse Ericsson Viksängs BTK
6. - 69 Anders Långström Viksängs BTK

7. - 67

Tomas Bennborn Viksängs BTK
8. - 68 Anders Forsberg Vås BTK
9. - 70 Henric Forsberg Vås BTK
10. - 69 Itzhak Abramowitz Hallstahammars BTK
   
Säsong:  
1985/86 (sept.)  
1. - 69 Anders Långström Viksängs BTK
2. - 69 Fredrik Bergvall Scheele BTK
3. - 70 Henric Forsberg Viksängs BTK
4. - 69 Johan Jansson Hallsta BTK
5. - 71 Tomas Allvin Hallsta BTK
6. - 69 Dan Inbar Hallsta BTK
7. - 68 Anders Forsberg Viksängs BTK
8. - 71 Magnus Thelning Viksängs BTK
9. - 71 Anders Wall BTK Kungsör
10. - 68 Jan-Erik Fridell Scheele BTK
   
Säsong:
1986/87 (aug.)  
1. - 69 Fredrik Bergvall Kolsva BTK
2. - 69 Johan Jansson Hallsta BTK
3. - 71 Tomas Allvin Hallsta BTK
4. - 70 Henric Forsberg Viksängs BTK
5. - 69 Anders Långström Viksängs BTK
6. - 71 Anders Wall Scheele BTK
7. - 71 Magnus Thelning Hallsta BTK
8. - 71 Johan Magnusson Viksängs BTK
9. - 71 Jonny Karlsson Vås BTK
10. - 71 Petter Nyblom Västerås BTK
   
Säsong:  
1987/88 (okt.)  
1. - 71 Tomas Allvin Hallstahammars BTK
2. - 71 Anders Wall Köpings BTK
3. - 71 Magnus Thelning Hallstahammars BTK
4. - 70 Henric Forsberg Västerås BTK
5. - 71 Johan Magnusson Västra Aros BTK
6. - 71 Jonny Karlsson Vås BTK
7. - 71 Niklas Bärehag Kolsva BTK
8. - 73 Mikael Jansson Scheele BTK
9. - 70 Magnus Ånger Hallsta BTK
10. - 71 Petter Nyblom Västerås BTK
Säsong:

1988/89 (dec.)

 
1. - 71 Tomas Allvin Hallstahammars BTK
2. - 71 Johan Magnusson Västra Aros BTK
3. - 71 Anders Wall Köpings BTK
4. - 73 Mikael Jansson Scheele BTK
5. - 71 Jonny Karlsson Västra Aros BTK
6. - 72 Anders Eriksson Hallsta BTK
7. - 71 Niklas Bärehag Kolsva BTK
8. - 71 Petter Nyblom Västra Aros BTK
9. - 74 Johan Liwing Scheele BTK
10. - 71 Kenneth Borg Hallsta BTK
   
Säsong:  
1989/90 (juli)  
1. - 73 Mikael Jansson Scheele BTK
2. - 72 Anders Eriksson Hallsta BTK
3. - 74 Johan Liwing Scheele BTK
4. - 74 Fredrik Bladh Scheele BTK
5. - 75 Jonas Örtqvist Scheele BTK
6. - 75 Kristoffer Fanger Scheele BTK
7. - 73 Per-Anders Ivarsson Scheele BTK
8. - 73 Lennart Söderbäck BTK Kungsör
9. - 72 Mats Bennbo Västerås BTK
10. - 76 Peter Allvin Hallstahammars BTK
   
Säsong:  
1990/91 (aug.)
1. - 73 Mikael Jansson Köpings BTK
2. - 74 Johan Liwing Scheele BTK
3. - 75 Kristoffer Fanger Scheele BTK

4. - 76

Peter Allvin Hallstahammars BTK
5. - 74 Fredrik Bladh Scheele BTK
6. - 75 Jonas Örtqvist Scheele BTK
7. - 73 Per-Anders Ivarsson Kolsva BTK
8. - 74 David Carlsson Hallstahammars BTK
9. - 75 Björn Theander Arboga BTK
10. - 73 Lennart Söderbäck BTK Kungsör
   
Säsong:  
1991/92 (nov.)  
1. - 75 Jonas Örtqvist Scheele BTK
2. - 75 Kristoffer Fanger Scheele BTK
3. - 74 Johan Liwing Scheele BTK
4. - 76 Peter Allvin Hallstahammars BTK
5. - 74 Fredrik Bladh Scheele BTK
6. - 75 Johan Gabrielsson BTK Kungsör
7. - 76 Alexander Joschko Västerås BTK
8. - 75 Roger Enstedt Sala BTK
9. - 75 Björn Theander Arboga BTK
10. - 74 Morgan Schimanski Västra Aros BTK
   
Säsong:  
1992/93 (sept.)  
1. - 76 Peter Allvin Hallstahammars BTK
2. - 75 Kristoffer Fanger Scheele BTK
3. - 75 Jonas Örtqvist Scheele BTK
4. - 76 Alexander Joschko Västerås BTK
5. - 76 Jonas Eriksson Valla BTK
6. - 75 Johan Gabrielsson BTK Kungsör
7. - 75 Roger Enstedt Sala BTK
8. - 79 Anders Eriksson Scheele BTK
9. - 75 Anders Lindh BTK Kungsör
10. - 75 Martin Abrahamsen Scheele BTK
   
Säsong:  
1993/94 (sept.)  
1. - 76 Peter Allvin Hallstahammars BTK
2. - 76 Jonas Eriksson Scheele BTK
3. - 79 Anders Eriksson Scheele BTK
4. - 77 Joakim Lindström Valla BTK
5. - 76 Alexander Joschko Viksängs BTK
6. - 80 David Wankowich Sala BTK
7. - 76 Robert Tunebrant Vås BTK
8. - 80 Daniel Bergström Kolsva BTK
9. - 80 Joakim Nilsson Hallstahammars BTK

10. - 79

Peter Engman Västerås BTK
   
   
Säsong:  
1994/95  
1. uppgift saknas
2.  

3.

 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
   
Säsong:  
1995/96 (sept.)  
1. - 80 Daniel Bergström Köpings BTK
2. - 80 Joakim Nilsson Hallstahammars BTK
3. - 82 Emil Engman Västerås BTK
4. - 79 Anders Eriksson Scheele BTK
5. - 79 Peter Engman Västerås BTK
6. - 79 Magnus Åkerlund Västerås BTK
7. - 81 Emil Ström Västerås BTK
8. - 79 Magnus Lindqvist Västerås BTK
9. - 83 Mathias Bergdahl Köpings BTK
10. - 81 Mathias Viborg Köpings BTK
   
Säsong:  
1996/97 (sept.)  
1. - 80 Daniel Bergström Köpings BTK
2. - 80 Joakim Nilsson Hallstahammars BTK
3. - 85 Johan Axelqvist Köpings BTK
4. - 83 Mathias Bergdahl Köpings BTK
5. - 82 Emil Engman Västerås BTK
6. - 79 Peter Engman Västerås BTK
7. - 79 Magnus Åkerlund Västerås BTK
8. - 81 Martin Halén Västerås BTK
9. - 83 Johan Strömberg Västerås BTK
10. - 81 Mathias Viborg Köpings BTK
   
Säsong:  
1997/98 (okt.)  
1. - 80 Daniel Bergström Köpings BTK
2. - 80 Joakim Nilsson Hallstahammars BTK
3. - 85 Johan Axelqvist Köpings BTK
4. - 83 Mathias Bergdahl Köpings BTK
5. - 83 Samuel Boman Norbergs BTK
6. - 83 David Forsberg Köpings BTK
7. - 82 Herbert Karlsson Västerås BTK
8. - 81 Benny Humble Västerås BTK
9. ****
10. ****
   
Säsong:  
1998/99 (okt.)  
1. - 85 Johan Axelqvist Köpings BTK
2. - 83 Mathias Bergdahl Köpings BTK
3. - 83 Samuel Boman Norbergs BTK
4. - 82 Herbert Karlsson Västerås BTK
5. - 81 Benny Humble Västerås BTK
6. - 82 Viktor Boman Norbergs BTK
7. - 85 Adis Lojo Köpings BTK
8. - 83 Mikael Svedberg Västerås BTK
9. - 83 Patrik Alqvist Hallstahammars BTK
10. ****
   
Säsong:  
1999/00 (okt.)  
1. - 85 Johan Axelqvist Köpings BTK
2. - 83 Mathias Bergdahl Köpings BTK
3. - 83 Samuel Boman Norbergs BTK
4. - 82 Herbert Karlsson Västerås BTK
5. - 82 Viktor Boman Norbergs BTK
6. - 83 Mikael Svedberg Västerås BTK
7. - 83 Patrik Alqvist Hallstahammars BTK
8. - 82 Andreas Molund Hallstahammars BTK
9. - 87 Viktor Tjerneld Västerås BTK
10. - 86 Olle Stenmark Köpings BTK
   
Säsong:  
2000/01  
1. - 85 Johan Axelqvist Köpings BTK
2. - 87 Viktor Tjerneld Västerås BTK
3. - 83 Mikael Svedberg Västerås BTK
4. - 83 Patrik Alqvist Hallstahammars BTK
5. - 86 Olle Stenmark Köpings BTK
6. - 83 Mathias Karlsson Västerås BTK
7. - 88 Henry Grönvall Köpings BTK
8. - 86 Martin Derfäldt Västerås BTK
9. - 87 Johannes Forsberg Köpings BTK
10. - 87 Simon Lindberg Västerås BTK
   
Säsong:  
2001/02 (sept.)  
1. - 85 Johan Axelqvist Köpings BTK
2. - 87 Viktor Tjerneld Västerås BTK
3. - 86 Olle Stenmark Köpings BTK

4. - 88

Henry Grönvall Köpings BTK
5. - 87 Johannes Forsberg Köpings BTK
6. - 86 Martin Derfäldt Västerås BTK
7. - 87 Simon Lindberg Västerås BTK
8. - 88 Dan Parksjö Västerås BTK
9. - 88 Joakim Johansson Hallstahammars BTK
10. - 88 Mathias Lundqvist Hallstahammars BTK
   
Säsong:  
2002/03 (nov.)  
1. - 85 Huang Zhing Köpings BTK
2. - 85 Johan Axelqvist Köpings BTK
3. - 85 Alexander Smirnov Västerås BTK
4. - 87 Dimitri Davidovich Valla BTK
5. - 85 Richard Wilmes Köpings BTK
6. - 86 Ilia Barbolin Köpings BTK
7. - 87 Viktor Tjerneld Västerås BTK
8. - 86 Waldemar Dzonkowski Arboga BTK
9. - 86 Wiktor Dzonkowski Arboga BTK
10. - 85 Nikolaj Kenin Arboga BTK
 
Säsong:  
2003/04 (okt.)  
1. - 87 Olexandr Trufkin Köpings BTK
2. - 87 Viktor Tjerneld Västerås BTK
3. - 87 Tomaz Fontunko Köpings BTK
4. - 86 André Hagblad Köpings BTK
5. - 86 Olle Stenmark Köpings BTK
6. - 87 Johannes Forsberg Köpings BTK
7. - 88 Henry Grönvall Köpings BTK
8. - 89 Mahir Yesilbag Västerås BTK
9. - 86 Martin Hegefors Köpings BTK
10. - 88 Joakim Johansson Västerås BTK
   
Säsong:  
2004/05 (okt.)  
1. - 87 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2. - 87 Robert Svanberg Köpings BTK
3. - 89 Mahir Yesilbag Västerås BTK
4. - 88 Henry Grönvall Köpings BTK
5. - 88 Fredrik Ekström Västerås BTK
6. - 88 Dan Parksjö Västerås BTK
7. - 88 Joakim Johansson Hallstahammars BTK
8. - 88 David Stenvall Västerås BTK
9. - 88 Mathias Lundqvist Hallstahammars BTK
10. -89 Sebastian Lundberg Arboga BTK
   
Säsong:  
2005/06 (nov.)  
1. - 88 Kestutis Zemus Lectus Köpings BTK
2. - 88 Emil Holmsten Västerås BTK
3. - 89 Andrei Kolesau Lectus Köpings BTK
4. - 89 Mahir Yesilbag Västerås BTK
5. - 88 Dan Parksjö Västerås BTK
6. - 88 Joakim Johansson Hallstahammars BTK
7. - 88 Fredrik Ekström Västerås BTK
8. - 88 Mathias Lundqvist Hallstahammars BTK
9. - 89 Karlis Siisipool Köpings PK
10. - 88 Henry Grönvall Köpings BTK
   
Säsong:  
2006/07 (maj)  
1. - 89 Yesilbag Mahir Västerås BTK
2. - 89 Lundberg Sebastian Arboga BTK
3. - 91 Forsberg Christopher Västerås BTK
4. - 92 Fogel Oskar Köpings BTK
5. - 90 Molin Henrik Västerås BTK
6. - 92 Sjöström Svante Arboga BTK
7. - 93 Berg Richard Västerås BTK
8. - 93 Andersson Emil Arboga BTK
8. - 93 Eriksson Adam Norbergs BTK
8. - 92 Virenius Emil Hallstahammars BTK
   
   

~>Tillbaka till statistik<~