Statistik: Västmanländska lagmästare

Distriktsmästare: (VBTK-spelare i vinnande lag fr.o.m. 1982)

  Bo-Göran Ek
Lasse Ericsson
Tony Karlsson
Mats Jönsson
Dan Lagerlöf
Per-Göran Johansson
Tony Karlsson
Jari Maijala
Per-Ivar Aakeröy
Johan Magnusson
Henrik Forsberg
Tomas Nordén
Peter Allvin
Joakim Näslund
Håkan Persson
Viktor Tjerneld
Åke Enqvist
Bosse Ericsson
Anders Långström
Magnus Thelning
Martin Derfäldt
Mikael Svedberg
Viktor Lundgren
Anders Holmberg
Alexander Joschko
Rikard Tano
Robert Tunebrant
Dan Parksjö
Mahir Yesilbag
Fredrik Ekström
David Stenvall
Henrik Molin
Johan Östgren
Joakim Lindgren
Robert Svanberg
Henrik Magnusson
Kristian Präst
Jesper Möller
Jemal Ibrahim
Johan Lindberg
Deniz Yesilbag
Marie Andersson
Eva Byman
Marita Juhlin
Maria Alexandersson
Karin Andersson
Marita Olsson
Lena Svantesson
Karin Ainerud
Åsa Svensson
Linnea Andersson
Vendela Levinsson
År: Herrar senior
1959 Arboga BTK
1960 Arboga BTK
1961 Arboga BTK
1962 Arboga BTK
1963 uppgift saknas
1964 Arboga BTK
1965 Arboga BTK
1966 Arboga BTK
1967 uppgift saknas
1968 Fagersta NTO
1969 IK Franke
1970 IK Franke
1971 Arboga BTK
1972 Arboga BTK
1973 Hallstahammars BTK
1974 Arboga BTK
1975 Västerås BTK
1976 Västerås BTK
1977 uppgift saknas
1978 Västerås BTK
1979 Köpings Godt. IF
1980 Västerås BTK
1981 Köpings BTK
1982 Köpings BTK
1983 Västerås BTK (Bo-Göran Ek, Lasse Ericsson, Tony Karlsson)
1984 Köpings BTK
1985 Västerås BTK (Bo-Göran Ek, Mats Jönsson, Dan Lagerlöf)
1986 Köpings BTK
1987 Västerås BTK (Per-Göran Johansson, Tony Karlsson, Jari Maijala)
1988 Hallstahammars BTK
1989 Köpings BTK
1990 Västerås BTK (Per-Ivar Aakeröy, Dan Lagerlöf, Johan Magnusson)
1991 Köpings BTK
1992 Köpings BTK
1993 Hallstahammars BTK
1994 Västerås BTK (Henrik Forsberg, Tony Karlsson, Tomas Nordén)
1995 Västerås BTK (Peter Allvin, Tony Karlsson, Dan Lagerlöf)
1996 Västerås BTK (Peter Allvin, Dan Lagerlöf, Joakim Näslund))
1997 Köpings BTK
1998 uppgift saknas
1999 Köpings BTK
2000 Köpings BTK
2001 Västerås BTK (Lasse Ericsson, Håkan Persson, Viktor Tjerneld)
2002 Köpings BTK
2003 Köpings BTK
2004 Köpings BTK
2005 Hallstahammars BTK
2006 Västerås BTK (Robert Svanberg, Mahir Yesilbag, Henrik Magnusson)
2007 Västerås BTK (Robert Svanberg, Mahir Yesilbag, Lasse Ericsson)
2008 Hallstahammars BTK
2009 Hallstahammars BTK

År: Herrar junior 17
1959 Köpings Godt.IF
1960 Arboga BTK
1961 Norbergs AIF
1962 Köpings Godt.IF
1963 uppgift saknas
1964 Köpings Godt.IF
1965 Köpings Godt. IF
1966 Köpings Godt. IF
1967 uppgift saknas
1968 IK Franke
1969 IK Franke
1970 Arboga BTK
1971 Hallstahammars BTK
1972 Hallstahammars BTK
1973 Hallstahammars BTK
1974 Viksängs BTK
1975 Västerås BTK
1976 Västerås BTK
1977 uppgift saknas
1978 Västerås BTK
1979 Köpings Godt. IF
1980 Västerås BTK
1981 Viksängs BTK
1982 Hallstahammars BTK
1983 Hallstahammars BTK
1984 Västerås BTK (Åke Enkqvist, Bosse Ericsson, Mats Jönsson)
1985 Västerås BTK (Henrik Forsberg, Anders Långström, Magnus Thelning)
1986 Hallstahammars BTK
1987 Hallstahammars BTK
1988 Köpings BTK
1989 Scheele BTK
1990 Köpings BTK
1991 **** 
1992 Scheele BTK
1993 Hallstahammars BTK
1994 Scheele BTK
1995 Hallstahammars BTK
1996 ****
1997 Hallstahammars BTK
1998 uppgift saknas
1999 Västerås BTK (Martin Derfäldt, Mikael Svedberg, Viktor Tjerneld)
2000 Västerås BTK (Martin Derfäldt, Mikael Svedberg, Viktor Tjerneld)
2001 ****
2002 ****
2003 Valla BTK
2004 Västerås PK (Mahir Yesilbag, Fredrik Ekström, David Stenvall)
2005 Västerås PK (Mahir Yesilbag, Fredrik Ekström, Dan Parksjö)
2006 Arboga BTK
2007 ****
2008 ****
2009 ****

År:

Pojkar
1959 ****
1960 ****
1961 ****
1962 Köpings GIF
1963 uppgift saknas
1964 Arboga BTK
1965 Arboga BTK
1966 Arboga BTK
1967 uppgift saknas
1968 IK Franke
1969 IK Franke
1970 IK Franke
1971 Hallstahammars BTK
1972 Hallstahammars BTK
1973 Västerås BTK

År: Pojkar 15
1974 Västerås BTK
1975 Västerås BTK
1976 Västerås BTK
1977 uppgift saknas
1978 Köpings Godt. IF
1979 Västerås BTK
1980 Västerås BTK
1981 Hallstahammars BTK
1982 Västerås BTK (Henrik Forsberg, Viktor Lundgren, Anders Långström)
1983 Scheele BTK
1984 Västerås BTK (Henrik Forsberg, Anders Holmberg, Anders Långström)
1985 Västerås BTK (Henrik Forsberg, Johan Magnusson, Magnus Thelning)
1986 Hallstahammars BTK
1987 Scheele BTK
1988 Scheele BTK
1989 Scheele BTK
1990 Scheele BTK
1991 Västerås BTK (Alexander Joschko, Rikard Tano, Robert Tunebrant)
1992 Köpings BTK
1993 Köpings BTK
1994 Hallstahammars BTK
1995 Hallstahammars BTK
1996 Köpings BTK
1997 Köpings BTK
1998 uppgift saknas
1999 ****
2000 Köpings BTK
2001 Köpings BTK
2002 Västerås BTK (Dan Parksjö, Viktor Tjerneld, Mahir Yesilbag)
2003 Västerås PK (Fredrik Ekström, Dan Parksjö, Mahir Yesilbag)
2004 Västerås BTK (Henrik Molin, Johan Östgren, Joakim Lindgren)
2005 Hallstahammars BTK
2006 Arboga BTK
2007 Västerås BTK (Jemal Ibrahim, Jesper Möller, Kristian Präst)
2008 Västra Aros BTK (Jemal Ibrahim, Johan Lindberg, Kristian Präst)
2009 Västerås BTK (Jemal Ibrahim, Deniz Yesilbag, Kristian Präst)

År:

Damer senior
1959 Arboga BTK
1960 Arboga BTK
1961 ****
1962 Arboga BTK
1963 uppgift saknas
1964 Tillberga BTK
1965 Arboga BTK
1966 ****
1967 ****
1968 ****
1969 ****
1970 ****
1971 ****
1972 Hallstahammars BTK
1973 Hallstahammars BTK
1974 Hallstahammars BTK
1975 Hallstahammars BTK
1976 Hallstahammars BTK
1977 uppgift saknas
1978 Hallstahammars BTK
1979 Hallstahammars BTK
1980 Hallstahammars BTK
1981 ****
1982 Västerås BTK (Marie Andersson, Eva Byman, Marita Juhlin)
1983 ****
1984 ****
1985 Västerås BTK (Maria Alexandersson, Karin Andersson, Marie Andersson)
1986 ****
1987 Västerås BTK (Karin Andersson, Marie Andersson, Marita Juhlin)
1988 ****
1989 Hallstahammars BTK
1990 ****
1991 ****
1992 ****
1993 ****
1994 ****
1995 ****
1996 ****
1997 ****
1998 uppgift saknas
1999 ****
2000 ****
2001 ****
2002 ****
2003 ****
2004 ****
2005 ****
2006 ****
2007 ****
2008 ****
2009 ****

År:

Damer junior 17
1959 ****
1960 ****
1961 ****
1962 ****
1963 uppgift saknas
1964 ****
1965 ****
1966 ****
1967 uppgift saknas
1968 ****
1969 Fagersta NTO
1970 Fagersta NTO
1971 ****
1972 Hallstahammars BTK
1973 ****
1974 ****
1975 Hallstahammars BTK
1976 Västerås BTK
1977 uppgift saknas
1978 Hallstahammars BTK
1979 Hallstahammars BTK
1980 Hallstahammars BTK
1981 ****
1982 ****
1983 Västerås BTK (Karin Andersson, Marita Olsson, Lena Svantesson)
1984 Västerås BTK (Karin Ainerud, Maria Alexandersson, Karin Andersson)
1985 Hallstahammars BTK
1986 Köpings BTK
1987 Hallstahammars BTK
1988 Hallstahammars BTK
1989 Hallstahammars BTK
1990 ****
1991 ****
1992 ****
1993 ****
1994 ****
1995 ****
1996 ****
1997 ****
1998 ****
1999 ****
2000 ****
2001 ****
2002 ****
2003 ****
2004 ****
2005 ****
2006 ****
2007 ****
2008 ****
2009 ****

År:

Flickor
1959 ****
1960 ****
1961 ****
1962 ****
1963 uppgift saknas
1964 ****
1965 ****
1966 ****
1967 uppgift saknas
1968 ****
1969 ****
1970 ****
1971 ****
1972 ****
1973 Hallstahammars BTK

År: Flickor 15
1974 Hallstahammars BTK
1975 Hallstahammars BTK
1976 Köpings Godt. IF
1977 uppgift saknas
1978 Hallstahammars BTK
1979 Hallstahammars BTK
1980 Hallstahammars BTK
1981 ****
1982 Västerås BTK ( Maria Alexandersson, Karin Andersson, Lena Svantesson)
1983 Västerås BTK (Karin Andersson, Lena Svantesson, Åsa Svensson)
1984 Hallstahammars BTK
1985 Köpings BTK
1986 Hallstahammars BTK
1987 ****
1988 Hallstahammars BTK
1989 ****
1990 Fagersta BTK
1991 ****
1992 ****
1993 ****
1994 ****
1995 Hallstahammars BTK
1996 ****
1997 ****
1998 ****
1999 ****
2000 ****
2001 ****
2002 ****
2003 ****
2004 ****
2005 ****
2006 ****
2007 Västerås BTK (Linnea Andersson, Vendela Levinsson)
2008 ****
2009 ****

~>Tillbaka till statistik<~