Statistik: Västmanländska singelmästare

Distriktsmästare:

  Anders Östgren
Dan Lagerlöf
Tony Karlsson
Per-Göran Johansson
Jari Maijala
Peter Allvin
Martin Halén
Bo-Göran Ek
Mats Jönsson
Anders Forsberg
Magnus Wärn
Henrik Forsberg
Anders Långström
Emil Engman
Viktor Tjerneld
Niklas Persson
Mahir Yesilbag
Fredrik Ekström
Richard Berg
Kristian Präst
Robert Svanberg
Ante Hultgren
Johan Lindberg
Deniz Yesilbag
Dan Hedlund
Susanne Nilsson
Eva Byman
Marita Juhlin
Marie Andersson
Kristina Lövdahl
Karin Andersson
Anna Holmlund
Linnea Andersson
Vendela Levinsson

År: Herrar senior (inkl. VBTK-finalister fr.o.m 1980)
1959 Leif Rubarth Arboga BTK
1960 Toni Borg Arboga BTK
1961 Toni Borg Arboga BTK
1962 Göran Allvin Arboga BTK
1963 Göran Allvin Arboga BTK
1964 Christian Heyerdahl Arboga BTK
1965 Göran Allvin Arboga BTK
1966 Christian Heyerdahl Arboga BTK
1967 Lars Askling Arboga BTK
1968 Christian Heyerdahl Arboga BTK
1969 Göran Allvin Arboga BTK
1970 Göran Allvin Arboga BTK
1971 Göran Allvin Arboga BTK
1972 Sören Ahlén Hallstahammars BTK
1973 Mikael Nilsson Hallstahammars BTK
1974 Kent Nilsson Hallstahammars BTK
1975 Toni Borg Arboga BTK
1976 Anders Östgren Västerås BTK
1977 Dan Lagerlöf Västerås BTK
1978 Misa Valcic Köpings Godt.
1979 Dan Lagerlöf Västerås BTK
1980 Dan Lagerlöf Västerås BTK
1981 Tommy Jacobsson Köpings BTK (Tony Karlsson Västerås BTK)
1982 Mikael Johansson Köpings BTK (Dan Lagerlöf Västerås BTK)
1983 Tony Karlsson Västerås BTK
1984 Håkan Söderholm Köpings BTK (Tony Karlsson Västerås BTK)
1985 Tony Karlsson Västerås BTK
1986 Anders Johansson Köpings BTK
1987 Per-Göran Johansson Västerås BTK
1988 Mikael Steiner Hallstahammars BTK
1989 Jari Maijala Västerås BTK
1990 Anders Wall Köpings BTK (Mats Jönsson Västerås BTK)
1991 Anders Wall Köpings BTK
1992 Misa Valcic Köpings BTK
1993 Mikael Steiner Hallstahammars BTK
1994 Roger Thunberg Köpings BTK
1995 Dan Lagerlöf Västerås BTK (Tony Karlsson Västerås BTK)
1996 Roger Thunberg Köpings BTK
1997 Johan Jansson Hallstahammars BTK
1998 Göte Svensson Köpings BTK
1999 Johan Axelqvist Köpings BTK
2000 Johan Axelqvist Köpings BTK
2001 Johan Axelqvist Köpings BTK
2002 Peter Allvin Hallstahammars BTK
2003 Mikael Jansson Köpings BTK
2004 Mats Qviding Köpings BTK
2005 Tomas Allvin Hallstahammars BTK (Håkan Persson Västerås BTK)
2006 Peter Allvin Hallstahhamrs BTK (Jan-Håkan Svensson Västerås BTK)
2007 Robert Svanberg Västerås BTK (Lasse Ericsson Västerås BTK)
2008 Johan Jansson Hallstahammars BTK (Ante Hultgren Västerås BTK)
2009 Joakim Carlsson Köpings PK
2010 Dan Hedlund Västerås BTK

År: Herrar junior 20 (inkl. VBTK-finalister)
1995 Peter Allvin Västerås BTK (Joakim Näslund Västerås BTK)
1996 Peter Allvin Västerås BTK
1997 Daniel Bergström Köpings BTK
1998 Joakim Nilsson Hallstahammars BTK
1999 Martin Halén Västerås BTK
2000 Daniel Bergström Köpings BTK
2001 Johan Axelqvist Köpings BTK
2002 ****
2003 Viktor Tjerneld Västerås BTK (Erik Nordlander Västerås BTK)
2004 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2005 Viktor Tjerneld Västerås BTK (Mahir Yesilbag Västerås BTK)
2006 Robert Svanberg Västerås BTK
2007 Robert Svanberg Västerås BTK (Mahir Yesilbag Västerås BTK)
2008 Ante Hultgren Västerås BTK
2009 Kristian Präst Västerås BTK
2010 Kristian Präst Västerås BTK

År: Herrar junior 17 (inkl. VBTK-finalister fr.o.m. 1980)
1959 Bernt Rudolfsson Norbergs AIF
1960 Göran Allvin Arboga BTK
1961 Gunnar Åkerlund Arboga BTK
1962 Christer Lundberg Norbergs AIF
1963 Christer Lundberg Norbergs AIF
1964 Lars-Olov Olsson Köpings Godt. IF
1965 Jörgen Falk SGU Kungsör
1966 Krister Rejström Köpings Godt. IF
1967 Anders Östgren IK Franke
1968 Anders Östgren IK Franke
1969 Anders Östgren IK Franke
1970 Mats Peterson Arboga BTK
1971 Kenneth Lindholm Hallstahammars BTK
1972 Sören Ahlén Hallstahammars BTK
1973 Sören Ahlén Hallstahammars BTK
1974 Dan Lagerlöf, Västerås BTK
1975 Jan Heivert Köpings Godt. IF
1976 Tommy Jacobsson Köpings Godt. IF
1977 Tommy Jacobsson Köpings Godt. IF
1978 Tommy Jacobsson Köpings Godt. IF
1979 Misa Valcic Köpings Godt. IF
1980 Kent Bertilsson Köpings Godt IF (Magnus Wärn Västerås BTK)
1981 Bo-Göran Ek Västerås BTK (Magnus Wärn Västerås BTK)
1982 Bo-Göran Ek Västerås BTK (Magnus Wärn Västerås BTK)
1983 Mats Jönsson Västerås BTK
1984 Mats Jönsson Västerås BTK
1985 Anders Forsberg Västerås BTK
1986 Fredrik Bergvall Köpings BTK (Anders Långström Västerås BTK)
1987 Tomas Allvin Hallstahammars BTK
1988 Tomas Allvin Hallstahammars BTK
1989 Mikael Jansson Köpings BTK
1990 Mikael Jansson Köpings BTK
1991 Jonas Örtqvist Köpings BTK 
1992 Peter Allvin Hallstahammars BTK (Alexander Jouschko Västerås BTK)
1993 Peter Allvin Hallstahammars BTK
1994 Daniel Bergström Köpings BTK 
1995 Daniel Bergström Köpings BTK
1996 Daniel Bergström Köpings BTK
1997 Daniel Bergström Köpings BTK
1998 Mattias Bergdahl Köpings BTK
1999 Johan Axelqvist Köpings BTK
2000 Johan Axelqvist Köpings BTK
2001 Johan Axelqvist Köpings BTK (Viktor Tjerneld Västerås BTK)
2002 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2003 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2004 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2005 Fredrik Ekström Västerås BTK (Mahir Yesilbag Västerås BTK)
2006 ****
2007 Oskar Fogel Köpings BTK (Christopher Forsberg Västerås BTK)
2008 Ante Hultgren Västerås BTK
2009 Oskar Fogel Köpings BTK (Deniz Yesilbag Västerås BTK)
2010 Kristian Präst Västerås BTK (Martin Danielsson Västerås BTK)

År:

Pojkar
1960 Christer Lundberg Norbergs AIF
1961 Anders Lutteman Arboga BTK
1962 Lars Jebsen Arboga BTK
1963 uppgift saknas
1964 Tommy Nordström Fagersta NTO
1965 Terje Larsen Köpings GIF
1966 Roland Andersson Arboga BTK
1967 uppgift saknas
1968 Mats Pettersson Arboga BTK
1969 Stefan Brandberg IK Franke
1970 Tomas Aronsson Hallstahammars BTK
1971 Kenneth Lindholm Hallstahammars BTK
1972 Mikael Nilsson Hallstahammars BTK
1973 Lars Lövgren Hallstahammars BTK

År: Pojkar 15
1974 Tony Karlsson Västerås BTK
1975 Tommy Jakobsson Köpings GIF
1976 Tony Karlsson Västerås BTK
1977 Misa Valcic Köpings GIF
1978 Kent Bertilsson Köpings GIF
1979 Anders Johansson Hallstahammars BTK
1980 Magnus Wärn Västerås BTK
1981 Roger Thunberg Köpings BTK
1982 Jari Maijala Köpings BTK
1983 Henrik Forsberg Västerås BTK
1984 Anders Långström Västerås BTK
1985 Tomas Allvin Hallstahammars BTK
1986 Tomas Allvin Hallstahammars BTK
1987 Mikael Jansson Köpings BTK
1988 Mikael Jansson Köpings BTK
1989 Kristoffer Fanger Köpings BTK
1990 Kristoffer Fanger Köpings BTK
1991 Peter Allvin Hallstahammars BTK
1992 Anders Eriksson Köpings BTK
1993 Anders Eriksson Köpings BTK
1994 Emil Engman Västerås BTK
1995 Daniel Bergström Köpings BTK
1996 Johan Axelqvist Köpings BTK
1997 Mathias Bergdahl Köpings BTK
1998 Johan Axelqvist Köpings BTK
1999 Johan Axelqvist Köpings BTK
2000 Johan Axelqvist Köpings BTK
2001 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2002 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2003 Henry Grönvall Köpings BTK
2004 Mahir Yesilbag Västerås BTK
2005 Oskar Fogel Köpings BTK
2006 Svante Sjöström Arboga BTK
2007 Oskar Fogel Köpings BTK
2008 Johan Lindberg Västerås BTK (Kristian Präst Västerås BTK)
2009 Kristian Präst Västerås BTK (Deniz Yesilbag Västerås BTK)
2010 Kristian Präst Västerås BTK (Martin Danielsson Västerås BTK)

År:

Pojkar 14 (Inkl. VBTK-finalister fr.o.m. 2005)
2005 Svante Sjöström Hallstahammars BTK
2006 Emil Andersson Arboga BTK
2007 Kristian Präst Västerås BTK (Jemal Ibrahim Västerås BTK)
2008 Deniz Yesilbag Västerås BTK (Jemal Ibrahim Västerås BTK)
2009 Kristian Präst Västerås BTK
2010 Viktor Gullbo Köpings BTK

År:

Pojkar 13
1974 Tony Karlsson Västerås BTK
1975 Mica Valcic Köpings BTK
1976 Per Löfstrand Sala IS
1977 Magnus Wärn Västerås BTK
1978 Magnus Wärn Västerås BTK
1979 Magnus Wärn Västerås BTK
1980 Jari Maijala Köpings BTK
1981 Niklas Persson Västerås BTK
1982 Anders Långström Västerås BTK
1983 Magnus Ånger Hallstahammars BTK
1984 Anders Wall BTK Kungsör
1985 Daniel Ståhlberg Norbergs BTK
1986 Mikael Jansson Köpings BTK
1987 Fredrik Bladh Köpings BTK
1988 Jonas Örtqvist Köpings BTK
1989 Peter Allvin Hallstahammars BTK
1990 Daniel Johansson Sala BTK
1991 Daniel Johansson Sala BTK
1992 Anders Eriksson Köpings BTK
1993 Daniel Bergström Köpings BTK
1994 Emil Engman Västerås BTK
1995 Emil Engman Västerås BTK
1996 Johan Axelqvist Köpings BTK
1997 Johan Axelqvist Köpings BTK
1998 Johan Axelqvist Köpings BTK
1999 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2000 Viktor Tjerneld Västerås BTK
2001 Henry Grönvall Köpings BTK
2002 Sebastian Lundberg Arboga BTK
2003 John Nguyen Fagersta BTK
2004 Anton Thörner Köpings BTK

År:

Pojkar 12 (Inkl. VBTK-finalister fr.o.m. 2005)
2005 Richard Berg Västerås BTK (Jesper Möller Västerås BTK)
2006 Kristian Präst Västerås BTK (Jesper Möller Västerås BTK
2007 Kristian Präst Västerås BTK (Jemal Ibrahim Västerås BTK
2008 Elias Zarins Köpings BTK (Nick Berg Västerås BTK)
2009 Elias Zarins Köpings BTK (David Präst Västerås BTK)
2010 Viktor Gullbo Köpings BTK (David Präst Västerås BTK)

År:

Damer senior (inkl. VBTK-finalister fr.o.m. 1980)
1959 Ann-Marie Jansson Arboga BTK
1960 Astrid Nystedt Arboga BTK
1961 Mari-Ann Jansson Arboga BTK
1962 Solveig Lundkvist BTK Aros
1963 Leila Hansson Köpings Godt. IF
1964 Leila Hansson Köpings Godt. IF
1965 Leila Hansson Köpings Godt. IF
1966 Kerstin Eriksson Västerfärnebo
1967 Katarina Alexandersson Irsta
1968 Katarina Alexandersson Irsta
1969 Kristina Alexandersson  IK Franke
1970 Vivianne Ondrejik Fagersta
1971 Vivianne Ondrejik Fagersta
1972 Lena Larsson Fagersta
1973 Margona Juhlin Hallstahammars BTK
1974 Margona Juhlin Hallstahammars BTK
1975 Susanne Nilsson Västerås BTK
1976 Margona Juhlin Hallstahammars BTK
1977 Margona Juhlin Hallstahammars BTK
1978 Margona Juhlin Hallstahammars BTK
1979 Marita Juhlin Hallstahammars BTK
1980 Marita Juhlin Hallstahammars BTK
1981 Ulrika Hansson Hallstahammars BTK
1982 Eva Byman Västerås BTK (Marita Juhlin Västerås BTK)
1983 Marita Juhlin Västerås BTK
1984 Marita Juhlin Västerås BTK (Margona Juhlin Västerås BTK)
1985 Marie Andersson Västerås BTK
1986 Kristina Lövdahl Västerås BTK
1987 Anna-Karin Theander Hallstahammars BTK
1988 Anna-Karin Theander Hallstahammars BTK
1989 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1990 Anna-Karin Theander Hallstahammars BTK
1991 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1992 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1993 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1994 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1995 Susanna Damm Hallstahammars BTK
1996 Anna-Karin Theander Hallstahammars BTK
1997 Anna Rask Hallstahammars BTK
1998 ****
1999 ****
2000 ****
2001 ****
2002 ****
2003 ****
2004 ****
2005 ****
2006 Marie Sjögren Köpings BTK
2007 Sofia Westholm Köpings BTK
2008 Sofia Westholm Köpings BTK
2009 Sofia Westholm Köpings BTK
2010 Linnea Andersson Västerås BTK

År:

Damer junior 20 (inkl. VBTK-finalister)
1995 Susanna Damm Hallstahammars BTK
1996 ****
1997 Sofia Rask Hallstahammars BTK
1998 ****
1999 ****
2000 ****
2001 ****
2002 ****
2003 ****
2004 ****
2005 ****
2006 ****
2007 ****
2008 ****
2009 ****
2010 ****

År:

Damer junior 17 (inkl. VBTK-finalister fr.o.m. 1980)
1959 Lillemor Gustavsson Norbergs AIF
1960 Margareta Peterson Norbergs AIF
1961 Barbro Dahlström Arboga BTK
1962 Marianne Welwert BTK Aros
1963 Åsa Alexandersson Tillberga IK
1964 Åsa Alexandersson Tillberga IK
1965 ****
1966 ****
1967 ****
1968 ****
1969 ****
1970 Lena Gustavsson Fagersta NTO
1971 Marlen Julin Hallstahammars BTK
1972 Eva Nordqvist Hallstahammars BTK
1973 Marlen Juhlin Hallstahammars BTK
1974 Margona Juhlin Hallstahammars BTK
1975 Susanne Nilsson Västerås BTK
1976 Susanne Nilsson Västerås BTK
1977 Susanne Nilsson Västerås BTK
1978 Marita Juhlin Hallstahammars BTK
1979 Carina Åberg Köpings Godt IF
1980 Ulrika Hansson Hallstahammars BTK
1981 Ulrika Hansson Hallstahammars BTK
1982 Eva Byman Västerås BTK
1983 Kristina Lövdahl Köpings BTK
1984 Karin Andersson Västerås BTK (Maria Alexandersson Västerås BTK)
1985 Karin Andersson Västerås BTK
1986 Anneli Markström Köpings BTK
1987 Cecilia Johansson Hallstaham. BTK
1988 Cecilia Johansson Hallstaham. BTK
1989 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1990 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1991 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1992 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1993 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1994 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1995 Anna Rask Hallstahammars BTK
1996 ****
1997 ****
1998 ****
1999 ****
2000 Maria Axelqvist Köpings BTK
2001 Maria Axelqvist Köpings BTK
2002 ****
2003 ****
2004 ****
2005 ****
2006 ****
2007 ****
2008 ****
2009 Linnea Andersson Västerås BTK
2010 Linnea Andersson Västerås BTK

År:

Flickor
1960 Kerstin Andersson Arboga BTK
1961 Marianne Welwert BTK Aros
1962 Marianne Welwert BTK Aros
1963 uppgift saknas
1964 ****
1965 ****
1966 ****
1967 uppgift saknas
1968 ****
1969 Wivianne Ondreijk Fagersta NTO
1970 Ulrika Mattsson Norbergs AIF
1971 Eva Nordqvist IK Franke
1972 Eva Nordqvist Hallstahammars BTK
1973 Susanne Nilsson Hallstahammars BTK

År: Flickor 15
1974 Susanne Nilsson Hallstahammars BTK
1975 Anna Jansson Köpings BTK
1976 Anette Nilsson Hallstahammars BTK
1977 Marie Blomkvist Hallstahammars BTK
1978 Carina Åberg Köpings GIF
1979 Carina Åberg Köpings GIF
1980 Ulrika Hansson Hallstahammars BTK
1981 Ulrika Hansson Hallstahammars BTK
1982 Kristina Lövdahl Köpings BTK
1983 Kristina Lövdahl Köpings BTK
1984 Katarina Peric Hallstahammars BTK
1985 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1986 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1987 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1988 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1989 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1990 Eva Karin Lantz BTK Kungsör
1991 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1992 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1993 Anna Rask Hallstahammars BTK
1994 Sofia Rask Hallstahammars BTK
1995 Sofia Rask Hallstahammars BTK
1996 ****
1997 ****
1998 ****
1999 Maria Axelqvist Köpings BTK
2000 Maria Axelqvist Köpings BTK
2001 Maria Axelqvist Köpings BTK
2002 ****
2003 ****
2004 ****
2005 ****
2006 ****
2007 Linnea Andersson Västerås BTK
2008 Linnea Andersson Västerås BTK
2009 ****
2010 ****

År:

Flickor 14 (Inkl. VBTK-finalister fr.o.m. 2005)
2005 Linnea Andersson Västerås BTK
2006 Linnea Andersson Västerås BTK
2007 Linnea Andersson Västerås BTK
2008 Isabell Edén Arboga BTK
2009 ****
2010 ****

År:

Flickor 13
1974 Annika Eklöf Hallstahammars BTK
1975 Anette Nilsson Hallstahammars BTK
1976 Marita Juhlin Hallstahammars BTK
1977 Carina Eklund Köpings GIF
1978 Marita Juhlin Hallstahammars BTK
1979 Veronica Dahlin Hallstahammars BTK
1980 Kristina Lövdahl Köpings GIF
1981 Kristina Lövdahl Köpings BTK
1982 Susanne Eliasson Norbergs AIF
1983 Lotta Allvin Hallstahammars BTK
1984 Katarina Peric Hallstahammars BTK
1985 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1986 Cecilia Johansson Hallstahammars BTK
1987 Jenny Carlsson Hallstahammars BTK
1988 Jenny carlsson Hallstahammars BTK
1989 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1990 Eva-Karin Lantz BTK Kungsör
1991 Terese Rosengren Sala BTK
1992 Anna Rask Hallstahammars BTK
1993 Sofia Rask Hallstahammars BTK
1994 Anna Holmlund Västerås BTK
1995 Caroline Richardsson BTK Kungsör
1996 Mikaela Boman Norbergs BTK
1997 Mikaela Boman Norbergs BTK
1998 Maria Axelqvist Köpings BTK
1999 Maria Axelqvist Köpings BTK
2000 ****
2001 ****
2002 ****
2003 ****
2004 Linnea Andersson Västerås BTK

År:

Flickor 12 (Inkl. VBTK-finalister fr.o.m. 2005)
2005 Linnea Andersson Västerås BTK
2006 Isabell Edén Arboga BTK
2007 Vendela Levinsson Västerås BTK
2008 ****
2009 ****
2010 Linnea Andersson Arboga BTK

~>Tillbaka till statistik<~