Statistik: VBTK:s deltagare på SBTF-läger

SBTF:s riks-/regions-läger:

Magnus Wärn
Ulf-Göran Johansson
Per-Göran Johansson
Tomas Nordén
Eva Byman
Anders Forsberg
Henrik Forsberg
Bo-Göran Ek
Carina Åberg
Anders Långström
Mats Jönsson
Åke Engkvist
Lena Svantesson
Magnus Thelning
Johan Magnusson
Emil Engman
Richard Berg
Linnea Andersson
Jesper Möller
Kristian Präst
Jemal Ibrahim
David Präst


År:  
1974 uppgift saknas
1975 uppgift saknas
1976 uppgift saknas
1977 uppgift saknas
1978 uppgift saknas
1979 Per-Göran Johansson SBTF:s riksläger HJ17
Tomas Nordén SBTF:s riksläger HJ17
Magnus Wärn SBTF:s riksläger P15
Ulf-Göran Johansson SBTF:s regionsläger P13
Eva Byman SBTF:s regionsläger F13
1980 Per-Göran Johansson SBTF:s riksläger HJ17
Tomas Nordén SBTF:s riksläger HJ17
Magnus Wärn SBTF:s riksläger P13
Anders Forsberg SBTF:s regionsläger P11
1981 Magnus Wärn SBTF:s riksläger P15
Bo-Göran Ek SBTF:s riksläger P15
Carina Åberg SBTF:s regionsläger DJ17
Mats Jönsson SBTF:s regionsläger P13
Anders Långström SBTF:s regionsläger P11
Henrik Forsberg SBTF:s regionsläger P11
1982 Magnus Wärn SBTF:s riksläger P15
Henrik Forsberg SBTF:s riksläger P11
Bo-Göran Ek SBTF:s regionsläger HJ17
Eva Byman SBTF:s regionsläger DJ17
Mats Jönsson SBTF:s regionsläger P15
Anders Långström SBTF:s regionsläger P13
1983 Bo-Göran Ek SBTF:s riksläger HJ17
Magnus Wärn SBTF:s riksläger HJ17
Mats Jönsson SBTF:s regionsläger P15
Anders Långström SBTF:s regionsläger P13
1984 Åke Engkvist SBTF:s regionsläger HJ17
Anders Långström SBTF:s regionsläger P15
Henrik Forsberg SBTF:s regionsläger P13
1985 Magnus Thelning SBTF:s riksläger P13
Anders Långström SBTF:s regionsläger P15
Henrik Forsberg SBTF:s regionsläger P15
Lena Svantesson SBTF:s regionsläger F15
1986 Magnus Thelning SBTF:s regionsläger P15
Henrik Forsberg SBTF:s regionsläger P15
1987 Johan Magnusson SBTF:s regionsläger P15
1988 ****
1989 ****
1990 ****
1991 ****
1992 ****
1993 Emil Engman SBTF:s riksläger P11
1994 ****
1995 ****
1996 ****
1997 ****
1998 ****
1999 ****
2000 ****
2001 ****
2002 ****
2003 ****
2004 Linnea Andersson SBTF:s regionsläger F11
Richard Berg SBTF:s regionsläger P11
2005 Linnea Andersson SBTF:s regionsläger F11
Richard Berg SBTF:s regionsläger P11
Jesper Möller SBTF:s regionsläger P11
2006 Linnea Andersson SBTF:s riksläger F12
2007 Linnea Andersson SBTF:s riksläger F15
Jemal Ibrahim SBTF:s riksläger P12
Kristian Präst SBTF:s riksläger P12
2008 Linnea Andersson SBTF:s riksläger F15
Kristian Präst SBTF:s riksläger P13-P15
Kristian Präst SBTF:s Minikadettläger
2009 Kristian Präst SBTF:s minikadettläger
Kristian Präst SBTF:s kadettläger
Kristian Präst SBTF:s kadettläger
2010 Kristian Präst SBTF:s kadettläger
Kristian Präst "Team Stiga Sweden" läger
Kristian Präst "Team Stiga Sweden" läger
David Präst SBTF:s regionsläger 96-98
Linnea Andersson SBTF:s regionsläger 93-95

~>Tillbaka till statistik<~