VERKSAMHETSPLAN
2010-2014

ORGANISATION 2010-11
Inriktning/värderingar
Hall/material
Kansliet

Marknad
Medlemsservice
Organisationsschema
"Ring så spelar vi"
Serielagen (kontaktuppgifter; Lagledare)
Styrelse/kommittéer (kontaktuppgifter)
Tränarkåren (kontaktuppgifter)

Träningsschema
Träningsträdet
Tävling/läger
Utbildning
VBTK-broschyr
VBTK:s kansli (post-/fakturaadress och kontaktuppgifter)

Åligganden


MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRELSEMÖTEN 2010-11
Styrelsemöte 11/8-10
Styrelsemöte 12/9-10
Styrelsemöte 17/10-10
Styrelsemöte 21/11-10
Styrelsemöte 9/1-11
Styrelsemöte 6/3-11

 

Organisationsträdet 2010-11Kontaktuppgifter:

Ordförande/Sportkommitté; Lasse Ericsson
e-mail: lasse.ericsson@live.se
tel. nr: 021-330810

Vice ordförande/Kassör; Tommy Lindqvist
e-mail: tommy@bandverk.se
tel. nr: 021-350880

Sekreterare; Kenneth Johansson
e-mail: kenneth.j@telia.com
tel. nr: 070-3091018

Ledamot; Iwona Gyllenstein
e-mail:
iwona.gyllenstein@se.ibm.com
tel. nr: 021-332429

Ledamot; Anders Präst
e-mail: slalomanders@hotmail.com
tel. nr: 070-5703306

Suppleant; Josef Talani
e-mail: josef.talani@se.abb.com
tel. nr: 070-5340536


Suppleant; Robert Dovenius
e-mail: robert.dovenius@bestbemanning.nu
tel. nr: 070-7930831

Ungdomsrepresentant; Christopher Forsberg
e-mail: Chris.d.f@hotmail.com
tel. nr: 021-332429

Sportkommitté; Mattias Syrén
e-mail: msyren@hotmail.com
tel. nr: 073-6995157

Sportkommitté; Marcus Gustafsson
e-mail: savalast@hotmail.com
tel. nr: 073-7763331

Kansli- och Sportchef/Sportkommitté; Anders Långström
e-mail: kansliet@vasterasbtk.se
tel. nr: 021-415320, 073-6217890Träningsverksamheten