Avgifter och licensinfo 2010-11

OBS !! Alla VBTK-avgifter (medlems-, tränings-, tävlings- och licensavgifter) skall betalas senast sista november 2010. Ifyllda inbetalningsblanketter skickas till samtliga VBTK-medlemmar via brev under hösten (prel. i början av november).


Medlemsavgift (höst-vår):
Alla medlemmar 100:-
(För de VBTK-medlemmar som ej säljer "Restaurangchansen-häften" tillkommer 100:- extra) 100:-
   
"Familjeavgift" för ungdomar under 18 år (höst-vår):
x antal ungdomar i familjen...obegräsat antal alltså för endast 100:- sammanlagt 100:-
   
Stödmedlem (höst-vår):
Övriga som vill stödja föreningens verksamhet. 100:-
   
Träningsavgifter (höst-vår):  
A-gruppen 850:-
Elitgruppen 850:-
Team YASAKA-kadett* 1150:-
Team YASAKA-minikadett 850:-
Ungdomselitgruppen 1* 1150:-
Ungdomselitgruppen 2* 1150:-
Utvecklingsgrupp 1 850:-
Utvecklingsgrupp 2 1150:-
Pingisgrupp 1 (2 ggr veckan) 1150:-
Pingisgrupp 1 (1 ggr/veckan) 950:-
Pingisgrupp 2 850:-
Pingisgrupp 3 850:-
Ungdomsgrupp A 950:-
Ungdomsgrupp B 950:-
Veteran/Motionsgruppen 500:-
Team FRAMTID** *
Team VÄSTMANLAND*** *
* De som ingår i Team YASAKA-kadett, Ungdomselitgruppen 1 eller Ungdomselitgruppen 2 + ingår i talangutvecklingsprojektet; Team Framtid/Team Västmanland betalar endast 850:-  
** För mer info om Team FRAMTID kontakta kansliet  
*** För mer info om Team VÄSTMANLAND kontakta kansliet  
   
Träningsavgifter Pingisskolan-höst:
Pingisskola (nytillkomna erhåller D-licens samt ett pingisracket) 700:-
   
Träningsavgifter Pingisskolan-vår:
Pingisskola (nytillkomna erhåller D-licens samt ett pingisracket) 700:-
Pingisskola - fortsättning från hösten 450:-
   
Tävlingsavgifter (höst-vår)*:  
1-5 nationella tävlingar 750:-
6-10 nationella tävlingar 1200:-
11-15 nationella tävlingar 1800:-
fler än 16 nationella tävlingar 2500:-
* 2 singelklasser + 1 dubbelklass per tävlingshelg  
   
Licensavgifter (gäller fr.o.m. första juli 2010 t.o.m. sista juni 2011):
A-licens:  
Seniorer (födda 1992 eller tidigare) 300:-
Seniorer HJ/DJ 20 (födda 1990-1992) 300:-
Ungdom HJ/DJ 17-P11/F11 (födda 1993-1999) 200:-
Ålderspensionärer (födda 1946 eller tidigare) 200:-
P10/F10-yngre (födda 2000 eller senare) 25:-
D-licens:  
Alla åldrar 25:-

LICENS INFO 2010/2011

Kontakta VBTK:s kansli om du vill tävla och saknar licens för 2010-11

Det är obligatoriskt för alla som spelar någon form av tävling eller seriespel representerande en förening ansluten till Svenska Bordtennisförbundet att inneha en giltig spelarlicens för att få deltaga. Det finns två licenstyper, en nationell licens kallad A-licens och en distriktslicens kallad D-licens.

A-licens delas åldersmässigt in i barn, ungdom, senior och pensionär med olika licensavgifter. A-licens ger möjlighet att delta i hela SBTF: s tävlingsverksamhet inklusive distriktsarrangemang.

D-licens kan lösas av alla åldrar och ger möjlighet att delta i distriktstävlingar inom det egna distriktet. För seriespel ger D-licens möjlighet att delta i serier för ungdom och pensionärer.

Vid förbundsmötet 2010 beslutades att nedanstående licensavgifter skall gälla för säsongen 2010/2011.

A-licens, för deltagande i nationell tävling samt senior och veteranserie:
300: - för seniorer
200: - för ungdom
200: - för ålderspensionärer
25: - för barn

D-licens, för deltagande i distriktstävling (inom eget distrikt), ungdoms- eller pensionärsserie:
25: - för alla åldrar

Åldersindelning A-licens/licensavgift
Senior Födda 1992 eller tidigare 300: -
U20 födda 1990-1992 300: -
Ungdom HJ/DJ 17 födda 1993 200: -
P/F 15 födda 1995 200: -
P/F 14 födda 1996 200: -
P/F 13 födda 1997 200: -
P/F 12 födda 1998 200: -
P/F 11 födda 1999 200: -
Barn P/F 10 födda 2000 25: -
Ålderspensionärer Födda 1946 eller tidigare 200: -

Med hänvisning till personuppgiftslagen vill vi upplysa om följande: Med spelare förstås den som licenserar sig för förening ansluten till SBTF. Genom licenseringen är spelaren även licensierad i SBTF, samt försäkrad i Folksam. Genom att licensera samtycker spelaren till att hans eller hennes personuppgifter registreras i SBTF: s dataregister för att SBTF skall kunna sköta sin verksamhet. De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress, spelarkategori samt licensnummer. Spelaren samtycker också till att vissa av personuppgifterna offentliggörs, oavsett mediaform, inom ramen för av SBTF sanktionerad verksamhet, samt att personuppgifter lämnas vidare till SBTF: s samarbetspartners. Varje registrerad spelare har enligt 26 § personuppgifts lagen (1988:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till SBTF, få besked om vilka personuppgifter om spelaren som SBTF behandlar och hur SBTF behandlar dessa uppgifter. Spelaren har också rätt att enligt 28 § personuppgifts lagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som SBTF behandlar avseende spelaren. Det åligger varje förening att upplysa spelarna om det ovanstående.

 

 

.